hatter_csik

BEMUTATKOZÁS / Mi a Rotary?

A Rotary Meghatározása

Hogy írja le azt a szervezetet, amelyet úgy hívnak, hogy "Rotary"? Annyi mindennel lehetne jellemezni a rotary klubokat, vagy akár a több mint egy millió rotariánus tevékenységét. És itt vannak azok a sajátosságok, amelyek jellemzik a szolgálatot, nemzetköziséget, barátságot, a különböző hivatásokat, a jóakarat és a világ egyetértésének elősegítését, a magas etikai elvárások hangsúlyát, a mások iránti fogékonyságot és sok minden mást.

1976-ban a Rotary International igazgatótanácsa elhatározta, hogy összeállít egy gyűjteményes összefoglalót a Rotary alapvető nézeteiről. Aztán megkeresték azt a három embert, akik a Rotary public relations bizottsághoz tartoztak és felkérték, hogy készítsenek a Rotary-ról egymondatos meghatározásokat. Számos tervezetet követően, a bizottság bemutatta ezt az anyagot, amit azóta számos rotary kiadványban felhasználtak:

"A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek és arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék".

Érdemes megjegyezni azt a 31 szót, ami választ ad arra, ha valaki megkérdezi, hogy "Mi az a Rotary Klub?"


Hivatalos Rotary Zászló

Hivatalos Rotary zászló

A hivatalos zászlót formailag a Rotary International 1929. évi kongresszusán fogadták el Dallas, Texas-ban. A Rotary zászló magába foglal egy fehér mezőt a hivatalos fogaskerék emblémával, aranyba foglalva a mező közepében. A rotary kerék pántjában lévő négy süllyesztett rész királykék színű. A "Rotary" és "International" szavak a felső és alsó kerékperembe illesztve szintén arany színűek. A kerékagyban lévő tengely és a kerék hornya fehér színű.

Az első hivatalos Rotary zászló a hírek szerint Kansas City, Missouri-ban tűnt fel 1915 januárban. 1922-ben egy kis Rotary zászlót Richard Byrd admirális tűzött ki a Déli-sarkon, aki a Rotary Club of Winchester, Virginia, U.S.A. tagja volt . Négy évvel később az admirális expedíciója során Rotary zászlót tűzött ki az Északi-sarkon.

Néhány Rotary Club a hivatalos Rotary zászlót a klub kis zászlójaként használja az összejöveteleken. Ezekben az esetekben az a megfelelő eljárás, ha a Rotary Club szavakat a kerék jelképe fölé, és a város nevét, az államot és országot az embléma alá nyomtatjuk. A Rotary zászlóját mindig előkelő helyen állítják ki a világszékhelyen ugyanúgy, mint a Rotary International kongresszusán és hivatalos eseményein.

 

A Rotary Célja

A világ számos területén a heti Rotary klub összejövetelek azzal kezdődnek, hogy minden tag feláll és együtt elmondják a Rotary Célját. Ez a megnyilatkozás, amely a Rotary Alkotmányából származik, gyakran látható díszes kivitelben a rotary tagok irodájának, vagy más hivatalos helységek falán.

A Rotary Célja "a szolgálat eszményének, mint a jó ügy alapjának támogatása és táplálása". A nyilatkozat a továbbiakban felsorol négy területet, amelyek támogatják a "szolgálat eszményét":

1. a barátság ápolásával, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások számára,
2. a magán- és hivatásos életben a magas etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismerése által,
3. valamennyi rotarista felelősségteljes magán, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatásával,
4. a jó szándék ápolásával, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja olyan dolgozó férfiak/nők világközössége által, akiket a segítőkészség ideálja egyesít.

A Rotary Célja nem mindig ilyen módon került kifejezésre. Az 1906. évi eredeti Alkotmány három célt tűzött ki: az üzleti érdekek támogatása, a jó barátság elősegítése és a közösség legfontosabb érdekeinek érvényesítése. 1910-ben a Rotarynak öt célja volt, amikor is a Rotary bővítése kiemelt hangsúlyt kapott. 1915-ben már hat célról tudunk. 1918-ban a célok ismét újraírásra kerültek és négyre csökkentek. Négy évvel később ezek ismét hatra növekedtek és 1927-ben újból módosításra kerültek.

Végül az 1935-ben megtartott Mexico City Kongresszuson a hat cél átértékelésre került és négyre csökkent. Az utolsó legnagyobb változás 1951-ben történt, amikor a célokat áramvonalasították és egyetlen célra változott, aminek négy része lett. A "Szolgálat eszméje" a Rotary Céljának kulcsfontosságú jelmondata. Ez az eszme egyfajta magatartást jelent, azt, hogy körültekintőek és segítőkészek vagyunk mások törekvéseinek minden megnyilvánulása iránt. Ez az, amit a Cél igazán jelent.