hatter_csik

TÁMOGATÁSOK / Diákcsere program

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program

Éves hosszú program

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját.

A kiválasztott és gondosan felkészített 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében résztvevő országokba egy tanévre (Long Term Exchange Program – LTP), illetve kisebb számban 1-2-3 hónapra (Short Term Exchange Program – STEP).

Kiemelkedő tanulmányi eredményű, átlagosnál jóval érdeklődőbb, idegen nyelvet már jól beszélő, más országok kultúráját elfogadni és megtanulni akaró diákok kaphatnak lehetőséget, hogy cserediákként, országuk “nagyköveteként” képviseljék hazájukat távoli, sokszor teljesen ismeretlen országokban.

Azok, akik kiérdemlik ezt az óriási lehetőséget, hozzájárulnak a népek közötti megértés fokozásához, amiből kiutazó és a fogadó közösség egyaránt profitál.

Fontos ifjúsági program még az európai, illetve néhány azon kívüli rotary club nyári kéthetes tábora (Camp), amelyre kölcsönösségi alapon hívjuk, és küldjük egymás diákjait.

A világ legnagyobb, kormányokhoz nem kötődő civil szervezete, a mindenütt közmegbecsülésnek örvendő Rotary International felügyeli a programot és segít az esetleges problémák megoldásában.

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program nem nyelviskola, nem is utazási iroda.

Mivel a program célja nem az egyéni előremenetel elősegítése, hanem eltérő, ismeretlen országok megismerése, ezért a célországot minden esetben a helyi Rotary Nemzetközi Diákcsere Iroda határozza meg.

A hosszú (LTP) út és STEP iránt érdeklődő tanulóknak fel kell venni a kapcsolatot egy – a közelükben lévő – Rotary klub ifjúsági felelősével. Majd ki kell tölteni a letölthető dokumentumlistában szereplő előjelentkezési lapot. Ezt a lapot emailben kell továbbítani az ott megjelölt helyekre.

A kiválasztás folyamata a következő: meghallgatás/felvételi beszélgetés a támogató klub előtt (október vége), majd régiónkénti területi meghallgatás (december eleje). Ezután tölthető le/ki a hosszú utas angol nyelvű jelentkezési lap. A kiutazás helyének kihírdetése a bizottságok döntése után Február hónap elején történik .

A nyári tábor CAMP programjának megpályázható országai általában Február végén kerülnek fel a WEB oldalunkra.

A rotary clubok várják az érdeklődő tanulókat!

Nyári rövid program

Rotary CAMP – Nyári két hetes program

A rotary nyári két hetes program (Camp) az európai és néhány azon kívüli rotary club nyári kéthetes tábora, amelyre kölcsönösségi alapon hívjuk, és küldjük egymás diákjait. A táborban általában közel azonos korú fiatalok vesznek részt, országonként legfeljebb egy fiú, és egy lány. Az ottani programot felnőtt rotary tagok szervezik és felügyelik.

 

STEP – Két hónapos rövid utas diákcsere

Family to family – Short Term Exchange Program

A diákcserének ez a típusa direkt csere, mely azt jelenti, hogy a tőlünk kiutazó diák azt a társát fogja vendégül látni, aki őt fogadta. A csere időtartama az ország földrajzi helyétől függ. A déli féltekén lévő országok esetén ez általában 6-8 hét (két hónap), az északi féltekén lévő országok esetén 4-6 hét.

Jelenleg az alábbi országokkal állunk kapcsolatban:

Belgium – Luxemburg
Brazília
Dánia
Dél Afrika
Hollandia
India
Izland
Mexikó
Németország
Törökország
USA